Posted on

Teknik och vetenskap – för samhällets utveckling

Utan tekniken och vetenskapen skulle samhället inte utvecklas. Inom vetenskapen pågår forskning inom många områden och den är essentiell för samhällsutvecklingen och befolkningens trygghet. Vetenskap kan innebära medicinsk forskning, tekniska innovationer eller för att lyfta fram nya fakta i ljuset.

Vetenskap och teknik är viktigt för innovationer

Forskning och vetenskap hör ihop och tekniken är en viktig del av det som man utvecklar med smarta uppfinningar. Ny teknik behövs för att underlätta både för företag, individer och samhället. Inom vården utvecklas ständigt ny medicintekniska apparater och hjälpmedel för att kunna ge en säkrare vård. Ett bra exempel är att man på Centralsjukhuset i Kristianstad, uppfunnit en smart ny intravenös läkemedelspump för patienter. Dessa typer av lätthanterliga sprut- och volympumpar, är de första i världen och ger en större patientsäkerhet och en exakt medicindosering. Varje år satsar Sverige flera miljarder på medicinteknik och den är livsviktig för individen. Medicinteknik behövs vid sjukhusvård, samt underlättar arbetet för vårdpersonalen. Ett annat område där vetenskapen ständigt tar fram bättre lösningar, är inom tekniken i bilar och deras funktioner. Många äger idag en bil och den kan vara både begagnad eller ny. Om bilen ska säljas, kan man med fördel sälja en bil för bra pris och få en riktigt bra ersättning! Tack vare vetenskapen och forskningen inom bilar och deras teknik, har man börjat ta fram självkörande bilar. Forskare spår att självkörande bilar kommer förändra städerna inom kort, både inom fraktleverans från företag och privata bilar.

Varför är vetenskap så viktig?

Vetenskap innebär vetenskapliga metoder och teorier som används för att producera ny kunskap. Det kan även handla om forskningsresultat som presenteras i nya rön och blir till fakta. Dessa rön och fakta kan man sedan använda i viktiga funktioner och till exempel tekniska maskiner. Tack vare naturvetenskapen, har man bland annat arbetat fram bättre och miljövänligare energi av naturens egna krafter. Idag kan man få energi av sol, vind eller vatten genom olika typer av kraftverk. Det är ett faktum att vetenskapen ständigt förändrar världen till det bättre och kan hjälpa till att främja produktiviteten i samhället.

Inom vetenskapens värld utför man även en mängd studier för att ta fram metoder, fakta och lösningar. En studie är dock inte resultatet av fakta utan en bidragande del för att nå slutresultat. Studier kan utföras och grundas på flera olika alternativ. Inom medicinforskning brukar man ofta använda sig av kliniska forskningsstudier, där man efterfrågar frivilliga individer för ett nytt läkemedel, eller en ny behandlingsmetod. Ett annat exempel är så kallad fallstudieforskning som går att implementera inom fler områden i samhället. En fallstudie är en typ av forskningsstrategi som syftar till att ge mer djupgående kunskaper om det man undersöker.