Hur utvecklas tekniken?

Utvecklingen av tekniken har sedan andra världskriget gått i en rasande takt. Men hur har det sett ut rent konkret?
Teknikens utveckling i världen
Vac

Läs mer »

Har du några frågor?

Kontakta oss !