Posted on

Robotisering av samhället

Du kanske inte märkt det, men samhället blir mer och mer automatiserat och robotiserat. Vad som är vad är inte helt lätt att sätta fingret på, men det är ett faktum att det varje dag sker framsteg som gör att människan inte behöver lägga sin hand på en arbetsuppgift för att den ska utföras. Vad som är en robot är tämligen tydligt, det är en fysisk maskin som gör något. Men sen har vi också artificiell intelligens, AI, av olika slag. AI finns idag i det mesta, definitionsmässigt är det en förmåga att efterlikna mänsklig intelligens. I det ingår att lära sig att förstå mönster och anpassa sig efter dem.

 

Robotar och AI i vardagen

En av de vanligaste tillfällena i vardagen där vi stöter på artificiell intelligens och robotar är när vi går och handlar. När vi väljer snabbkassan lägger vi våra inköp i händerna på en smart dator. Du kanske har märkt att om du nån gång gjort något fel när du handlat där, så ökar risken att du ska bli ”slumpvis” utvald för en extrakontroll. Det är sannolikt AI:n som har noterat ett beteendemönster hos dig och tycker att du utgör en risk.

En annan sak som växt kraftigt i popularitet de senaste åren är hemautomation, att skaffa så kallade smarta hem. Du kan till exempel styra lamporna från distans, eller sätta på värmen så att huset har en behaglig temperatur lagom till du kommer hem från semestern. Om du vill testa det här behöver du en hubb, som till exempel Athom Homey, som du använder för att styra ditt hem och dina prylar. Hubben kan sägas vara ditt hems centraldator, kopplad till övriga smarta prylar du har.

Robotar i arbetslivet

Robotar tar mer och mer över de farliga och tunga jobb som människan förr behövde göra. Det sker framförallt i gruvnäringen och i industrin. Det här kan ofta framställas i dystopiska tongångar, där man tror att robotarna ska göra människan överflödig. Den risken finns givetvis, men framförallt har robotarna så här långt gjort människans liv säkrare och enklare i takt med att farliga moment försvunnit.

En tydlig trend som kan ses är dock att robotiseringen nästan helt slagit ut de ”enkla” jobben i industrin. Idag krävs hög teknisk kompetens för att sköta en robot jämfört med förr när den här typen av arbetsuppgifter sköttes manuellt av någon som drog i en spak. Vi ska alltså snarare hoppas att robotiseringen når fler delar av samhället och yrkeslivet. Om vi till exempel tittar på vården så kommer knappast robotar kunna ta över alla arbetsuppgifter. Men de kan däremot användas för de tunga arbetsuppgifter som lämnat många undersköterskeryggar utslitna. Som till exempel att lyfta eller vända sängliggande patienter. Det är också något som skulle frigöra mycket arbetstid som kunde ägnas åt kärnverksamheten: att bedriva vård. För är det något man märkt i industrin är det att robotarna inte fått så många uppsagda. Däremot har robotiseringen kraftigt ökat de anställdas produktivitet vilket bidrar till högre löner och ett allmänt ökat välstånd.