Posted on

Hur utvecklas tekniken?

Utvecklingen av tekniken har sedan andra världskriget gått i en rasande takt. Men hur har det sett ut rent konkret?

Teknikens utveckling i världen

Vaccin, vapen, telefoner, fordon och respiratorer. Många saker som idag tas för givet var inte ens tänkbara för ett antal decennier sedan. Alla vet om att tekniken i världen har gått framåt väldigt snabbt, men ibland kan det vara svårt att förstå sig på hur fort det egentligen har gått.

När man sitter med sin smartphone och skriver på Twitter, kollar på bilder från en kompis i Amsterdam på Instagram och chattar med en vän i Indonesien inser man inte alltid att det är tekniska mirakel som lett till det. För de som levde innan andra världskriget, och även efter det, var det långt ifrån tänkbart.

Att kommunicera på 1930-talet var till exempel så gott som en omöjlighet. Visst, det gick att ringa på vissa sätt, men skicka brev var det de flesta fick göra. Att förflytta sig var också oerhört svårt och begränsat. Men från att få åka tåg eller långsamma bilar går nu bilarna idag snabbare än tågen då.

Tack vare flygindustrin man kan nu under ett dygn förflytta sig över hela världen. Det här har gett människor en helt annan möjlighet i dagens samhälle. En svensk kan enkelt hälsa på vänner eller släktingar i USA. Dessutom är det inte bara människor som förflyttas. Möjligheten att skicka varor eller andra fysiska föremål är enkelt, och går ofta på bara några dagar, trots att de ska skickas hundratals mil. Pengar är dessutom ännu enklare att skicka. Istället för att skicka kuvert kan man via tjänster skicka pengar online.