Posted on

Vetenskap och teknik går hand i hand?

Vissa saker går självklart i hand i den moderna världen. Är teknik och vetenskap två exempel på det?

Därför hör vetenskap och teknik ihop

Det finns många exempel som kan ges för att förklara hur vetenskap och teknik hänger ihop. På SVT sänds till exempel Vetenskapens värld. Det är ett program där vetenskap och teknik minst sagt går hand i hand, vilket är ett rimligt påstående. Bland annat eftersom teknik är något som är under ständig utveckling, och vetenskap är något som utvecklas.

Dessutom finns fler ämnen, tillhörande vetenskap och teknik, som passar bra ihop. Men ett första exempel är taget från tekniken själv. Att utveckla tekniska prylar, produkter och tjänster är viktigt inom vetenskapen. Till exempel genom att ta fram saker som världen kan ha nytta av. Från teknikens värld har det funnits många exempel på det här genom åren. Telefonen är en viktig del i teknikens historia. Bland annat då den skapade ett helt nytt sätt för att kommunicera. Nu för tiden tar de flesta det för givet, men att kunna prata med någon annan via en liten telefon, som befinner sig på andra sidan av världen, är något som man för inte allt för länge sedan inte ens kunde drömma om.

Vetenskap och tekniken går framåt

En av de häftigaste sakerna med såväl teknik som vetenskap är att se hur allt utvecklas. I takt med att människan generellt får en bredare och bättre kunskap går teknikens framfart inte att missa. Telefonen nämndes tidigare, och är ett bra exempel på hur teknik tar fart. Från att behöva koppla samtal till appar som gör samtal till alla delar av världen möjliga, helt gratis.

Flygindustrin har också dragit nytta av ny teknik, samt teknik som de själva utvecklar. Få hade troligtvis sett det som en självklarhet att kunna flyga överallt för 60 år sedan. Idag kan man, tack vare moderna plan, åka med flighter som varar i nära 20 timmar.

Samma sak gäller för utvecklingen av farkoster. När man för första gången tog sig till månen 1969 var det en enorm bedrift. Sedan dess har branschen utvecklats och tagit rejäla kliv. Under 2020-talet finns det till och med tecken på att privatpersoner ska kunna ta sig upp i rymden.