Posted on

Framtida tekniken i Sverige

Sverige är ett världsledande land inom tekniken och fortsätter att utvecklas. Vad kommer det att innebära för svenskarna och resten av världen?

Så kan tekniken utvecklas

Gång på gång fortsätter Sverige att toppa listorna vad det gäller teknik, utveckling och innovation. Det är få länder som kan slå Sverige på fingrarna där. Vad innebär det rent konkret? Mycket beror på vad svensk teknik satsar på.

När det kommer till innovation är Sverige i princip först, det är bara Schweiz som ligger före. En anledning till det är att svensk teknik och innovation satsar på miljösmarta alternativ. Just där kommer Sverige att vara fortsatt starka. Det innebär att svensk teknik kommer utvecklas för att minska miljöutsläppen.

Det kommer inte att rikta sig enbart till svenskar, utan även andra nationer, för att ge en hållbar lösning. Svensk teknik kan därför förväntas komma inom områden för fordon, såsom elbilar och nya bränslen. Till exempel inledde Sveriges regering under 2021 en utredning för att se över möjligheterna till att använda vätgas. Just vätgasen är med i diskussionen om att komma att bli framtidens bränsle för att sänka de utsläpp som pågår i världen.