Posted on

Medarbetarundersökning – teknik som ökar trivseln

Har du någon gång utfört en medarbetarundersökning, eller kanske deltagit i en sådan? Dessa undersökningar har en positiv målsättning att förbättra, utveckla och skapa trivsel vilken gör att man behöver värdesätta denna möjlighet och ge den tid. En professionellt utförd medarbetarundersökning är guld värd både för det utförande företaget och den anställda personalen. Det är till och med så att man kanske borde fråga om detta vid anställningsintervjun – ett företag som genomför en regelbunden medarbetarundersökning kommer för det mesta att göra bättre resultat än företag som inte gör det.

Gör en professionell medarbetarundersökning

Hur ska man gå tillväga för att skapa en bra undersökning där man kan få tydliga och mätbara kriterier? Det bästa är att anlita en specialist som exempelvis Ungapped. På ungapped.se hittar du de bästa mallarna och kan skapa en professionellt utformad medarbetarundersökning, grundad av erfarna HR-proffs på Ungapped. Allting är förberett på ett lysande vis för att till och med komplexa medarbetarundersökningar ska bli enkla att hantera med hjälp av digitalteknik. Med andra ord – hos Ungapped får du både teknik och vetenskap i ett snyggt paket. Om du önskar hands on hjälp med att skapa undersökningen kan teamet på Ungapped hjälpa till med det också.

Hållbart medarbetarengagemang – HME

HME är ett index som räknas baserat på resultat av de tre delindexen ledarskap, styrning och motivation. Precis som vid medarbetarundersökningen där man fokuserar på ”trivsel” kan man utföra en HME mätning digitalt. Den är effektiv och lätt att mäta inom de tre delindexområdena.

Båda dessa undersökningar syftar naturligtvis till att skapa en bild av om personalen trivs och om de är motiverade till att vara en del i företagets eller organisationens utveckling och framtid. Det är viktigt att företagsledningen avsätter sin tid att gå igenom resultaten av dessa undersökningar så man får reda på vad människor tycker om sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats. En betydande bieffekt är att en attraktiv arbetsplats skapas – som drar till sig ny intresserad personal. Det finns inget mer lockande än ett attraktivt företagsklimat och en kultur där man vill bli bättre och göra bättre.

Nöjd Medarbetarindex – NMI

Ett NMI kan mätas i olika intervaller. Det är vanligt att företaget gör en sådan mätning per år, eller kvartalsvis för att se om något förbättrats. Detta index säkerställer sedan att man får ett bra underlag för tillvaratagande av personell kompetens. Det uppdagar också problem som behöver åtgärdas. Frekvensen är inte huvudpunkten, det är utförande och kvalitet. Här kan du självklart också använda dig av Ungappeds verktyg och de professionella mallar som finns att tillgå.

Många fördelar med Ungappeds undersökningsverktyg

Att utföra undersökningar online är mindre pressande för personalen. Det kan ibland uppfattas som obehagligt att svara på trivselfrågor sittandes mitt emot den som undersöker, speciellt om det är något man är missnöjd med. Med Ungappeds onlineservice kan personalen svara på undersökningens frågor när det passar bäst. Man kan svara utförligt, skriva vad man tänker, eller använda sig av en färdig mall. Ungappeds lösning för undersökningar är mycket överskådlig och man kan se en sammanställning av svaren som inkommit. Detta är helt enkelt en effektiv och lätthanterlig tjänst som alla borde prova.